Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Åcka

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 12 februari 2019 beslutat om bildande av Åcka naturreservat i Hudiksvalls kommun.

Naturreservatet omfattar 71,6 hektar och är beläget cirka 8 km nordväst om Enånger. Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 5275-2015). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press.

Kontakt