Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu bildas länets största naturreservat - Måndagsskogarna

Hångelån ligger spegelblank i Måndagsskogarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hångelån ligger spegelblank i Måndagsskogarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen beslutade idag att bilda tre nya naturreservat, Måndagsskogarna, Stensjön och Åcka. Tillsammans skyddas över 3 100 hektar.
Så mycket skog har aldrig skyddats samtidigt i Gävleborgs län. Måndagsskogarna och Stensjön utgör den mest värdefulla skogen vi har i länet idag, både till naturvärden och storlek. Åcka naturreservat omfattar ett 72 hektar stort område med naturskog.

Skog är det som kännetecknar naturreservaten. I områdena finns också skyddsvärda myrar, åar och brandpåverkad skog. Måndagsskogarna, på 1900 hektar, ligger i Ljusdals kommun blir ett av länets största sammanhängande naturreservat. Stensjön, i Hudiksvalls kommun, är ett befintligt reservat som utökas med ca 800 hektar vilket mer än tvådubblar ytan. De är viktiga pusselbitar för att kunna bevara den biologiska mångfalden i länet. Naturreservaten utgörs till största delen av tallskog med många sällsynta arter som till exempel tretåig hackspett och svampen laxgröppa.

- Hela området i Måndagsskogarna är en mosaik av länets natur fint paketerad i ett vackert landskap. Stensjön med sin naturstig är väl värt ett besök. Där får du se hur en naturlig skog ser ut som har påverkats av skogsbrand under flera hundra års tid och följt naturens lagar, säger Robert Ahlberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

I Hudiksvalls kommun ligger Åcka naturreservat där det troligen brann för drygt hundra år sedan. Fina klapperstensområden finns uppe på höjden och en gammal fäbodstig löper genom området.

- På en del ställen kan man se spår av att skogen har brunnit för länge sedan. Främst i stående död ved där det svarta, kolnade träet fortfarande syns på äldre tallar, berättar Sofia Engberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Markägarna i Åcka har tecknat avtal om intrångsersättning med Länsstyrelsen. Tack vare det kan området nu bli naturreservat.

Beslut och skötselplan, Måndagsskogarna Pdf, 5.4 MB.
Beslut och skötselplan, Stensjön Pdf, 8.8 MB.
Beslut och skötselplan, Åcka Pdf, 2.4 MB.

För mer information kontakta:

Åcka naturreservat, Hudiksvalls kommun
Pernilla Hansson, 010–225 14 62, pernilla.hansson@lansstyrelsen.se

Stensjöns naturreservat, Hudiksvalls kommun
Måndagsbergets naturreservat, Ljusdals kommun
Robert Ahlberg, 010-225 12 09, robert.ahlberg@lansstyrelsen.se

Gammal låga i tallskog i norra delen av Stensjöns utvidgning. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gammal låga i tallskog i norra delen av Stensjöns utvidgning. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gamla
tallar uppe på höjden i Åcka. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gamla tallar uppe på höjden i Åcka. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kontakt