Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturskog skyddas när Åcka blir naturreservat

Gamla
tallar uppe på höjden i Åcka. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gamla tallar uppe på höjden i Åcka. Foto Pernilla Hansson, Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har beslutat att ett område kallat Åcka i Hudiksvalls kommun, cirka 8 km nordväst om Enånger, ska bli naturreservat. Åcka naturreservat omfattar ett 72 hektar stort område med naturskog, lite myr och sjö.

Området ligger nordost om Tolocksjön och sträcker sig i en sydsluttning upp över höjdryggen öster om Ljusmyrberget.

De höga naturvärdena i området är främst i form av tre skogstyper. Det är brandpräglad, talldominerad skog på höjden med vissa träd upp emot 250 år gamla, det är barrblandskog med bitvis högt aspinslag och mycket död ved i sluttningarna, samt ört- och orkidérik, grandominerad skog kring Bottenängestjärnen.

- På en del ställen kan man se spår av att skogen har brunnit för länge sedan. Främst i stående död ved där det svarta, kolnade träet fortfarande syns på äldre tallar, berättar Sofia Engberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Spår av brand finns, främst i stående död ved där det svarta, kolnade träet syns och som brandljud på gamla tallar. Den senaste branden var troligen för drygt hundra år sedan i området. Merparten av träden i skogen har uppkommit efter branden och är i 120-års åldern nu. Fina klapperstensområden finns uppe på höjden och en gammal fäbodstig löper genom området.

Markägarna i området har tecknat avtal om intrångsersättning med Länsstyrelsen. Tack vare det kan området nu bli naturreservat.

Beslut och skötselplan, Åcka naturreservat Pdf, 2.4 MB.

För mer information om Åcka naturreservat, kontakta Pernilla Hansson, 010-225 14 62, pernilla.hansson@lansstyrelsen.se

Spår av brand i en tall. Foto Pernilla Hansson, Länsstyrelsen Gävleborg

Spår av brand i en tall. Foto Pernilla Hansson, Länsstyrelsen Gävleborg

Kontakt