Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statsbidrag för integrationsinsatser

Foto: Mostphotos.se

Foto: Mostphotos.se

Nu finns ny möjlighet att ansöka om statsbidrag för integrationsinsatser i Gävleborgs län. Insatser kan sökas för att verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande, utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända samt ensamkommande barn samt att utveckla insatser med flyktingguider och familjekontakter. Särskilt prioriterat är insatser som riktar sig till föräldralediga och andra personer med små barn.

§37

Medel för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända kan sökas fram till den 15 september 2019.

Målgrupperna är nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande barn. Medel kan endast sökas av kommuner i länet.

Länsstyrelsen Gävleborg har 1 780 000 kronor att fördela år 2019.​

Ansökan lämnas till Länsstyrelsen Gävleborg som även fattar beslut om dessa medel.

Läs mer om §37-medlen här:

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration/utveckla-kapacitet-och-beredskap-i-mottagandet-av-nyanlanda.html

§37a

Medel för att utveckla kommunernas arbete med flyktingguider och familjekontakter kan sökas fram till den 1 maj 2019.

Målgrupperna är nyanlända med uppehållstillstånd, asylsökande och ensamkommande barn. Medel kan endast sökas av kommuner. Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Länsstyrelsen Gävleborg har 2 020 000 kronor att fördela år 2019.

Ansökan lämnas till Länsstyrelsen Gävleborg. Beslut fattas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Läs mer om §37a-medlen här:

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration/utveckla-verksamhet-med-flyktingguider-och-familjekontakter.html

Tidiga insatser för asylsökande (TIA)

Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

I denna utlysning finns 1 873 693 kronor att söka till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Gävleborgs län. Ytterligare medel kommer att utlysas i augusti 2019.

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering för personer i samhälls- och arbetslivet i Sverige. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom följande områden:

  • Kunskaper i svenska språket
  • Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • Hälsa

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är:

  • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
  • asylsökande och boende i eget boende
  • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund. Sista ansökningsdag är den 20 mars 2019. Ansökningar prövas efter sista ansökningsdag.

Mer information och ansökningsblanketter hittar du här:

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/forening/sociala-fragor/tidiga-insatser-for-asylsokande.html

Kontakt