Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svartsjuka är inte romantiskt

För tredje året i rad genomförs kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt.

 

- Som ung kan det vara svårt att veta vad man ska förvänta sig av en sund parrelation. Vi hoppas att kampanjen ska leda till att unga reflekterar över hur deras relationer ser ut och vad som egentligen är en bra relation eller inte, säger Malin Eriksson, Länsstyrelsen Gävleborg.

- Tjejer i åldern 16 - 24 år uppger oftare än kvinnor över 25 år att de blivit utsatta för våld i nära relationer. Killar som utsätts upplever ofta att det finns begränsad hjälp att söka. Med rätt kunskap ökar möjligheterna att upptäcka och förebygga våldet, säger Malin Eriksson.

I februari 2019 öppnar webbplatsen ungarelationer.se Länk till annan webbplats. som är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga mellan 15 - 20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt och/eller utövare.

I kampanjen ingår tryckt och digitalt material som går att beställa kostnadsfritt. Materialet riktar sig dels till unga för att informera om vart de kan vända sig för att få råd och stöd och dels till yrkesverksamma som möter målgruppen. Informationsmaterialet kommer att spridas nationellt.

Länsstyrelsen Gävleborg kommer under mars att anordna en föreläsning i Gävle och Hudiksvall med Josefin Grände (leg. psykoterapeut). Föreläsningen riktar sig till personer som i sitt arbete möter ungdomar. Den syftar till att ge uppdaterade fakta om våldets uttryck och mönster samt om lagstiftning och forskning på området. Detta för att ge yrkesverksamma rätt förutsättningar att kunna identifiera våldsutsatthet och ge rätt bemötande.

Föreläsningen i Gävle den 27 mars kan man anmäla sig till via länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Kampanjen pågår under februari och mars månad. Bakom kampanjen står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Kontakt