Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi har skyddat 4 200 fotbollsplaner

16 nya naturreservat och 4 utvidningar i länets under 2018. © Lantmäteriet Geodatasamverkan, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gävleborg

16 nya naturreservat och 4 utvidningar i länets under 2018. © Lantmäteriet Geodatasamverkan, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gävleborg

Under 2018 har 16 nya naturreservat med olika naturtyper bildats i Gävleborg län och 4 befintliga utvidgats. Totalt har 2 102 hektar skyddats, varav 1 909 är nybildade och 188 utvidgning av befintliga. Det motsvarar ca 4 200 fotbollsplaner. Reservaten innehåller en stor variation av såväl naturtyper som tillgänglighetsgrad. Även i befintliga reservat har nya anläggningar byggts eller rustats såsom broar, grillplatser och parkeringar.

Näsets naturreservat är ett av de nybildade. Det ligger söder om Bergby samhälle i Gävle, ett lättillgängligt och populärt strövområde med många välanvända stigar. Området besöks flitigt av grupper från närliggande skola och förskola. Ett annat är Storröjningsmoran som är en av länets värdefullaste platser med sällsynta växtarter som glesgröe, storgröe och slokstarr. Reservatet ligger nära väg men området är ytterst svårtillgängligt då det är blött och bitvis mycket tätt bevuxet med yngre gran.

– Gävleborgs län jobbar aktivt med att nå riksdagens mål för långsiktigt skydd av natur. Vi har också en bredd av naturtyper i de beslut som tas i år. Bredden ställer också krav på oss att jobba med anpassad skötsel av skyddade områden i framtiden, säger Ann Gudehn, chef för enheten för naturvård på Länsstyrelsen.

I Trollbergets naturreservat och vid Hylströmmen fick i år de gamla broarna utbytta.
Nya grillplatser har iordningsställts i bland annat Mellanljusnan och Hölick.

Karta över länets nya naturreservat Pdf, 70.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Fakta om de områden som nu skyddas

I och med Länsstyrelsens beslut om nya naturreservat skyddas totalt cirka 34 700 hektar i Gävleborgs län av olika naturtyper vilket innebär 2.1 % av den totala landarealen. Under 2018 har totalt 2 102 hektar skyddats, varav 1 909 är nybildade naturreservat och 188 utvidgning av befintliga.

Under året har följande beslut fattats:
Lingatjärnsberget (Hudiksvalls kommun) 182 ha
Storröjningsmoran (Söderhamns kommun) 50 ha
Näset (Gävle kommun) 45 ha
Gråberget (Gävle kommun) 49 ha (överklagat)
Norrbränningen (Söderhamns kommun) 335 ha
Burseskogen (Ljusdals kommun) 496 ha
Svarttjärnsberget (Söderhamns kommun) 55 ha
Gärdes (Ljusdals kommun) 138 ha
Viks gammelskog (Bollnäs kommun) 15 ha
Jonasesmyran Ljusdals kommun 64 ha
Kvarnmyrorna (Nordanstigs kommun) 215 ha
Lockjärv (Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner) 128 ha
Latåsen (Ockelbo kommun) 19 ha
Fäbods (Hofors kommun) 8 ha
Gryssjöån (Ljusdals kommun) 83 ha
Skånbrännan (Hudiksvalls kommun) 27 ha
Totalt 1909 ha

Fyra områden som har utvidgats:
Stora Blyberget (Bollnäs kommun) 112 ha
Mellanljusnans naturreservat (Ljusdals kommun) 1,7 ha
Tröskens rikkärr (Gävle kommun) 5,3 ha
Rovenoppi (Ljusdals kommun) 74 ha har utvidgats
Totalt 188 ha

Beslut om skyddad natur 2018 totalt 2102 ha.

Fäbods naturreservat ligger 10 km sydost om Torsåker och omfattar 8 ha med naturlig gräsmark, skog, åkermark och vatten. På ängen växer brudsporre, fältgentiana, ängshavre men också svinrot och jungfrulin  Foto: Sofia Engberg, Länsstyrelsen Gävleborg

Fäbods naturreservat ligger 10 km sydost om Torsåker och omfattar 8 ha med naturlig gräsmark, skog, åkermark och vatten. På ängen växer brudsporre, fältgentiana, ängshavre men också svinrot och jungfrulin Foto: Sofia Engberg, Länsstyrelsen Gävleborg

Fjäril på ormbunke i Storröjningsmorans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Fjäril på ormbunke i Storröjningsmorans naturreservat i Söderhamns kommun. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Mellanljusnans naturreservat omfattar en 24 km lång outbyggd älvsträcka i Ljusnan mellan Laforsen och Korskrogen, samt en del omgivande skogsmark. Här finns fritt strömmande forsar, intressanta landskapsformer skapade av älven och inlandsisen, och en rik flora och fauna. Mellanljusnans naturreservat är 1 av de 4 utvidgade områdena i länet.

Kontakt