Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Handlingsplan för grön infrastruktur

Om våren är Gysinge naturreservat fyllt av vitsippor. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Gävleborgs handlingsplan består av tre delar, varav del 1 och 2 färdigställts under 2018 och finns tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats. Del 3 planerar att tas fram under 2019.

En viktig del i arbetet med grön infrastruktur är samverkan och dialog med landskapets aktörer. Därför planeras arbetet för 2019 inkludera dialog och samverkan med aktörer för att tillsammans ta fram insatsområden för hur den gröna infrastrukturen i länet kan stärkas.

Länk till handlingsplanerna för grön infrastruktur

Kontakt