Skyfallsliknande regn i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sandviken Energi får 3 miljoner i stöd för utbyggnad av laddstolpar

I måndags, den 17 december, fattade Naturvårdsverket beslut om att ge stöd till fyra nya klimatprojekt i Gävleborgs län inom satsningen Klimatklivet. Totalt får de fyra projekten drygt 5,7 miljoner kronor i bidrag för att på olika sätt kunna genomföra åtgärder med stor klimatnytta. Störst summa får Sandviken Energi AB för att etablera 102 laddstationer för elbilar. 52 av laddstolparna kommer vara för kommunens egna verksamhetsbilar och detta kompletteras med 50 stycken laddstolpar för publika bilar.

– Det beviljade stödet är en bra start i vår ambition att skapa en långsiktig hållbar miljö i Sandvikens kommun, säger Niclas Reinikainen, VD Sandviken Energi AB.

Under 2019 kommer alltså 102 laddstolpar med totalt 204 laddpunkter att etableras i Sandvikens kommun. Detta ökar möjligheten drastiskt för kommunens egna verksamhetsbilar att framföras på el. De interna laddstolparna kommer sättas upp där bilarna har sin nattparkering och sedan kommer detta kompletteras med laddpunkter runt om i kommunen där bilarna kan laddas under dagen samt där det även finns möjlighet att ladda privata bilar.

Ett par gånger om året fattar Naturvårdsverket beslut om vilka projekt som ska få bidrag från Klimatklivet. Besluten grundar sig på de ansökningar som kommit in till verket och hur stor klimatnytta som investeringarna ger. Kort sagt: ju bättre nytta för klimatet, desto större chans att man får det sökta stödet.

I måndags beslutade alltså Naturvårdsverket vilka projekt som fick bidrag i den nu aktuella sökomgången. Som framgår av tabellen nedan är det både stora och lite mindre projekt som får stöd.

Även Bollnäs Energi AB samt RWS i Gävle Fastighets AB är beviljade stöd för att sätta upp laddstolpar för internt bruk. Skanska Industrial Solutions beviljas även stöd för att konvertera ett asfaltsverk i Gävle till förnybara bränslen.

I och med dagens beslut har Klimatklivet bidragit med drygt 331 miljoner kronor (331 276 695 kr) till 73 projekt i Gävleborgs län. Dessa sparar tillsammans 259 000 ton koldioxid per år.

Beviljade stöd från Naturvårdsverket

Organisation

Projekt

Stöd (SEK)

Skanska Industrial Solutions

Konvertering asfaltverk till förnybart bränsle

2 542 000 kr

Bollnäs Energi AB

Icke publik normalladdning

112 384 kr 

Sandviken Energi AB

Laddinfrastruktur för elbilar

3 000 000 kr

RWS i Gävle Fastighets AB

Icke publik normalladdning

112 750 kr

Kontakt