Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om utbetalning av EU:s jordbrukarstöd till länets lantbrukare

Den 7 december får de allra flesta av länets lantbrukare sina direktstöd och slututbetalning av kompensationsstödet utbetalda. Även slututbetalning av miljöersättningar för ekologisk produktion och betesmarker och slåtterängar sker till lantbrukarna i länet idag.

 

Direktstöden består av gårdsstödet, förgröningsstödet, stödet till unga lantbrukare och nötkreatursstödet. Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet.
Syftet med förgröningsstödet är att minska det europeiska jordbrukets klimatpåverkan och främja den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.

- Totalt är det 1 841st ansökningar om gårdsstöd som är handlagda till beslut inklusive avslag. För 2018 har det kommit in 1 856st ansökningar om gårdsstöd vilket innebär att det är drygt 99% av länets lantbrukare som får sitt gårdsstöd på utsatt tid. säger Pernilla Månsson som arbetar med jordbrukarstöd hos länsstyrelsen.

Totalt är det 173 928 170kr som Gävleborgs lantbrukare får dela på fördelat på de olika stöden.

 

Gårdsstöd

 

 

1 779st

 

 

84 600 061 kr

 

 

Förgröningsstöd

 

 

1 776st

 

 

45 964 577 kr

 

 

Nötkreaturstödet

 

 

571st

 

 

24 624 219 kr

 

 

Stödet till unga lantbrukare

 

 

110st

 

 

1 934 814 kr

 

 

Kompensationsstödet

 

 

1 375st

 

 

15 957 267 kr

 

 

Ekologiska produktionsformer

 

 

46st

 

 

560 563 kr

 

 

Betesmarker och slåtterängar

 

 

158st

 

 

286 669 kr

 

Kompensationsstödet ska främja landsbygden
Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Stödet ska främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att bevara landsbygden och bevara och främja ett hållbart jordbruk.

Syftet med ersättningarna för ekologisk produktion är att öka den ekologiska produktionen för att få positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.
Länsstyrelsen arbetar vidare med utbetalning av jordbrukarstöden enligt den utbetalningsplan som tagits fram och som finns på jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Detta innebär att arbetet med tidigare års stödutbetalningar fortfarande pågår.

För mer information kontakta:
Pernilla Månsson
010–2251444
pernilla.mansson@lansstyrelsen.se

Kontakt