Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbetsgivarverket uppmärksammar framåttänkande kring kompetens

När Länsstyrelsen 2016 bestämde sig för att ta emot nyanlända personer på språkpraktik, en handlingskraft som bidrog till att 52 personer fick möjlighet till praktik hos oss, var det ett sätt att bidra till samhällsnyttan i länet. Lika mycket handlade initiativet om att se kompetens från alla vinklar, och att lära sig mer om framtida kompetensförsörjning och inkludering. I år har vi vidgat vårt inkluderingsarbete så att vi även får med oss långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning genom att tillsätta 10 modernt beredskapsjobb i verksamheten.

Arbetsgivarverket har fångat upp organisationer som utmärkt sig som framåttänkande i utvecklingsarbetet ”Skills360”. Forumet är unikt i sitt slag och samlar ett tvärsnitt av staten, näringslivet, akademi, intresseorganisationer för att hitta innovativa sätt att få med de som står längst från arbetsmarknaden i kompetensförsörjningen.

”Det klart att vi ska jobba tillsammans för att på bästa sätt lösa utmaningar som berör hela samhället. Det finns allt att vinna, och inget att förlora på att våga prova nya grepp. Länsstyrelsen jobbar för att vara en inkluderande myndighet med ett professionellt bemötande. Rekrytering och kompetens är en viktig del i det arbetet”, berättar Mia Karlsson som är projektledare och personalhandläggare.

Dagens möte på Arbetsgivarverket handlar om att gå vidare med några av de idéer som tog form under ett hackaton i september.

Ordet ”hackaton” kommer från programmeringsvärlden och är en nybildning av orden ”hacker” och ”marathon”. Fokus i eventformen ligger på skapande och kreativitet.

Kontakt