Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inga tecken på läckage av drivmedel till följd av räddningsinsatsen

Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Under sommarens bränder upprättades provisoriska tankningsstationer runt om i brandområdet.
Nu kan Länsstyrelsen Gävleborgs miljöenhet konstatera att samtliga områden är godkända och att inget spill från drivmedel finns på platserna.

Miljöenheten från Länsstyrelsen Gävleborg gjorde den 8:e november platsbesök på sex olika platser mellan Färila och Kårböle som under sommarens bränder använts som tankningsplatser för olika fordon. Vid parkeringsplatsen i Lassekrog konstaterades en svag oljefilm på asfalten som troligtvis uppkommit från andra fordon efter branden. Alla grus- och gräsytor runt parkeringsplatsen kontrollerades också och inget synligt spill kunde konstateras.
Grusplanen intill Laforsvägen mot Enskogen ska enligt uppgifter används som tankningsplats till helikoptrar och även här kunde man konstatera att området var fritt från drivmedel. Samma sak gäller Kårböles Idrottsplats där gräsplanen konstaterades vara fri från spill och föroreningar.
I området i Enskogen fördes dialog med boende i områden som hade uppgifter om att det hade skett tankning på ytterligare en plats ca 2 km bort längs med vägen mot Finneby och Ramsjö intill en bro. Denna plats kontrollerades också, men inget synligt spill noterades där. Övriga områden som kontrollerats och godkänts är Färila Sågverk och Snörbos Camping.

Då det i dagsläget inte krävs några ytterligare åtgärder kommer tillsynsärendet att avslutas.

Kontakt