Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möte med viltförvaltnings-delegationen 23 november

Brunbjörn

Fredagen den 23 november hålls årets och delegationsperiodens sista möte med Gävleborgs viltförvaltningsdelegation.

Till detta möte har ordinarie ledamöter kallats. Mötet kommer att hållas i Sessionssalen på Gävle slott och kommer främst att bestå av olika informationspunkter, såsom

  • Länsstyrelsen Gävleborgs arbete med att förebygga illegal björnjakt
  • skarvläget i länet
  • status för arbetet med miniminivåer för rovdjur
  • statistik för viltskador

Från och med 1 januari 2019 gäller nya förordnanden av ledamöter.

Om vilförvaltningsdelegationen

Länsstyrelsens ansvar för viltförvaltningen innebär bland annat att vi ska informera om vilt och jaktens regler och leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren. Till sin hjälp har varje länsstyrelse en viltförvaltningsdelegation, som på regional nivå ska samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Viltförvaltningsdelegationen består av representanter för olika intressen inom området och delegationen träffas fyra gånger per år.

Kontakt