Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gävleborna har närmast till skyddad natur i Gävleborg

Inom området finns många stigar lämpliga för en joggingtur. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Inom området i Hemlingby finns många stigar lämpliga för en joggingtur. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vid årsskiftet bodde 24 procent av invånarna i Sverige inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. Svensken hade vid samma tid i genomsnitt 2,8 kilometer från bostaden till skyddad natur, men skillnaderna är stora mellan olika kommuner och län. Det visar statistik från SCB.

Att skydda natur som naturreservat eller nationalpark innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för naturupplevelser. Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv och gör även att människor har tillgång till den långsiktigt, vilket är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt.

- I alla länets kommuner finns i dag någon form av nationellt skyddad natur och flera kommuner bildar kommunala naturreservat, säger Ann Gudehn, chef för naturvård på Länsstyrelsen.

Enligt statistiken har Gävleborgs invånare i genomsnitt 4,1 kilometer till skyddad natur. De som bor i Gävle kommun har närmast med 2 kilometer i genomsnitt. Den kommun som har längst är Ovanåker med drygt 1 mil.

-Många har fortfarande för långt till skyddad natur för att besöka det i vardagen. Därför fortsätter arbetet med att skydda värdefull natur och kommunerna uppmanas att ta stöd av LONA-satsningen i sitt arbete med tätortsnära naturskydd, säger Dagmar Jonsson som arbetar som friluftssamordnare på Länsstyrelsen och har i uppdrag att stötta länets kommuner med satsningar på friluftsliv.

På Länsstyrelsen webbplats finns en sammanställning naturreservaten i länet. Här visar vi också vilka som är tillgänglighetsanpassade.

Lista över kommunernas medelavstånd till skyddad natur (kilometer):

Ockelbo      10,5
Hofors           4,1
Ovanåker    11,6
Nordanstig    4,4
Ljusdal          3,5
Gävle            2,0
Sandviken     4,9
Söderhamn   3,9
Bollnäs          4,3
Hudiksvall     6,0

Kontakt gällande statistiken och definitioner:
Karin Hedeklint, utredare SCB,
08-506 945 14, karin.hedeklint@scb.se

Kontakt