Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Integration för ett hållbart samhälle

Journalisten och författaren Per Brinkemo och årets gfolkbildare 2017 Mustafa Panshiri

Journalisten och författaren Per Binkemo och Mustafa Panshiri, före detta polis och årets folkbildare 2017, talade på konferensen Integration, mångkulturell kommunikation och beteenden den 8 november.

Det behövs nya vägar för bättre integration och samarbeten med bäring på klimatet om vi ska nå Agenda 2030-målen för en hållbar utveckling. Tillsammans med alla som har kommit till Sverige och Gävleborg de senaste åren behöver vi öka kunskapen om vad som påverkar vårt beteende och hur vi ska agera för uppnå hållbarhet. Därför anordnades konferensen "Integration, mångkulturell kommunikation och beteenden" den 8 november.

Syftet med konferensen, som samarrangerades av Länsstyrelsen, Integration Gävleborg, Gävle kommun, Gavlegårdarna och Gästrike Återvinnare var att sprida kunskap och lyfta goda exempel på hur man kan nå ut till människor.

- Agenda 2030 är en angelägenhet för hela samhället. För att Sverige även fortsättningsvis ska kunna visa vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt. Länsstyrelsen håller även på att ta fram en ny klimat- och energistrategi för Gävleborgs län, som handlar om hur vi gemensamt ska arbeta för minskade utsläpp och en grön omställning och detta arbete berör alla, säger Patrik Havermann, enhetschef Samhällsutveckling, Länsstyrelsen Gävleborg.

Projekt Hållbart Nordost

Dagen riktade sig till allmännyttiga bostadsbolag, renhållningsbolag, olika kommunala verksamheter samt tjänstepersoner inom klimat- och energiarbete. Bland de medverkande fanns Gästrike Återvinnare som föreläste om vad som påverkar människors beteenden och projektet Hållbart Nordost som berättade om sina erfarenheter av att få fler människor att bli bättre på att sopsortera avfall. Projektet samarbetar med somaliska föreningen i området och har tagit fram informationsbroschyrer att dela ut till hushållen i området och ökat tryggheten genom tillgänglig personal.

Från klansamhälle till stark stat

Under konferensen fick deltagarna också möta journalisten och författaren Per Brinkemo, som föreläste om hur vi kan göra för att bättre förstå de människor som kommer till Sverige i dag. Han har varit verksam i Somalilandföreningen – en somalisk förening i Rosengård i Malmö. Det gav honom möjligheten att lära sig mer om vad det innebär att komma från ett klansamhälle till en av världens starkaste stater – Sverige och 2014 kom han ut med boken “Mellan klan och stat – somalier i Sverige”.

Folkbildning som ett sätt att främja inkludering

Deltagarna fick även träffa Mustafa Panshiri, före detta polis och årets folkbildare 2017, ägnar sig åt att samtala om hur det är att leva i ett sekulärt och demokratiskt samhälle. Han berättade om sina möten med kommuner, barn och ungdomar och erfarenheterna av att använda folkbildning om demokrati som ett sätt att främja ett inkluderande och öppet Sverige.

- Den fysiska miljöns utformning är viktig. Den kan bidra till att minska segregationen, öka den sociala sammanhållningen och ge förutsättningar för att nå de nationella klimat- och miljömålen, så arbetet som görs och kommer att göras framöver i länet är viktigt, säger Patrik Havermann, enhetschef Samhällsutveckling, Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakt