Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen uppmärksammar sekundär traumatisering

Under denna vecka, som av många uppmärksammas som Stress Awareness Week, har Länsstyrelsen bjudit in till en utbildning i sekundär traumatisering som ett led i sitt folkhälsouppdrag för att stödja socialtjänst, skola och polis i deras arbete.

Utbildningen riktade sig främst till de som möter personer som utsatts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld eller prostitution och människohandel.

– Att återkommande möta och arbeta med personer som lider av trauman av olika slag kan i förlängningen skapa en sekundär traumatisering hos den som ska hjälpa, stötta, utreda och ställa till rätta. Sekundär traumatisering är en form av psykiskt ohälsa eller stress som kan uppstå vid de påfrestningar på känslolivet det innebär att möta dessa. Utbildningsdagen syftade till att öka medvetenheten om problemen som kan uppstå och kännedom om hur symptomen kan se ut, säger Malin Eriksson, samordnare folkhälsa, Länsstyrelsen Gävleborg.

De cirka 70 deltagarna fick lyssna till föreläsarna Andreas Rodenkirchen och Camilla Nyberg, som båda är utbildade psykoterapeuter och har lång erfarenhet av praktiskt arbete med och att utbilda i ämnet. Dessutom fick delar av gruppen en fördjupad fortsättning med praktiska övningar i terapiform för att ge verktyg och rutiner för att hantera stress och extra belastningar som kan uppstå i arbetet.

Kontakt