Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Informationsmöte 29 oktober:
Många frågor återstår i efterarbetet

Möte på Färila Revyn 29 Oktober 2018

Foto: Länsstyrelsen

Det var ca 50 stycken drabbade på plats under mötet i måndags på Färila revyn. Länsstyrelsen kallade till informationsmöte angående hur arbetet efter bränderna i Ljusdals kommun i somras går, och framförallt att det nu går att konstatera att efterarbetet är mer komplicerat än vad man först tänkt sig.

Närvarande för att kunna svara på frågor var Joel Isensköld, Mats Selin, Jimmy Westin och Peter Ståhl från Länsstyrelsen, Ljusdals Kommuns representanter på Plan & Bygg, Mattias Ermanbrix som arbetat som restvärdesledare och Urban Larsson från Skogsstyrelsen.

Mats Selin inledde med att presentera arbetet med begränsningslinjer, skog som skadats under räddningsinsatsen, vattenbombad skog och trädsäkrade vägar. Det är viktigt att man håller isär de olika delarna eftersom olika skador måste åtgärdas på olika sätt och med olika medel.
När det kommer till begränsningslinjer finns det ca 4 mil som måste återställas.  Det kommer frågor till kansliet kring hur återställningen går till.

- Vi kommer ha svar om 2 veckor ungefär. Vem som kommer göra vad går inte att säga i nuläget.
Det vi vet är att virket från dessa linjer är inkörda till industrin och det kommer göras en beräkning på hur mycket skog som varje markägare fått förstörd. Kontakta gärna oss på kansliet om ni vill veta mer, säger Mats Selin från Länsstyrelsen

Vill man ha sin linje kvar måste man söka samråd med Skogsstyrelsen precis som vanligt när man vill göra en skogsbilväg. Det kommer redas ut när det beslutats om vem som får ansvaret för återställningen det är det som är nästa steg och den stora frågan i efterarbetet.
Återställning av förstörd skog under insatsen är nästa punkt. Här gäller lagen för LSO (Lagen om skydd mot olyckor) och man är berättigad till ersättning inom ramen för LSO.
Det kan tillexempel vara skog som schackats för att komma in med räddningsfordon.
Men här gäller det att hålla isär den brandskadade skogen från det som bara blev förstört i insatsen. Skog som har brunnit och släkts med tillexempel vattenbombning räknas inte som samma sak som att man gjort en brandgata.

- Där måste man göra en gränsdragning vad som gäller försäkringsbolagen och vad som berör MSB. fortsätter Mats Selin

Trädsäkring av vägar är även det en egen punkt. Efter 9 augusti är en försäkringsbolagsfråga eftersom det ligger på markägarnas ansvar att trädsäkra vid efterbevakningen. Allt som hände före 9 augusti är enligt LSO och det står staten för.
Tillträdesförbudet gäller ännu. Det är fortfarande förbjudet att vara i skogen då det kan vara förenat med livsfara. Förbudet kommer antagligen gälla ända till nästa sommar. Kontakta gärna kansliet om ni ser att det saknas skyltar någonstans längst med vägarna.

Naturskydd
Peter Ståhl på Länsstyrelsen presenterade arbetet med naturskyddsområden.
Länsstyrelsen har inventerat brandområdet genom först flygning för att det är för farligt att röra sig i marken. När man vill göra Naturreservat vill man inte ha helt uppbrunnen skog utan gärna en mosaik av brunnen skog, hårt brunnet med mindre brunnen.
De markägare som är aktuella för reservatsbildning är kontaktade. Områdena är anmälda till Naturvårdsverket som godkänt vissa av dem och där pågår då värdering. När värderingen är gjort får markägaren avgöra om de vill tacka jag eller nej. Om det blir ett ja blir det en förhandling, efter det gör man klart reservatsbildningen. Viktigt att veta är att staten inte backar om man godkänt ett område. Utan har man godkänt ett område så är man skyldig att betala ut ersättning. Utbetalningen kan i vissa fall dröja men man ska inte behöva oroa sig för att skogen ska hinna bli förstörd innan man fått ett besked. Länsstyrelsen vill dock klargöra att de som är aktuella för reservatsbildning har som sagt blivit kontaktade. Har man inte blivit det bör man se över sina andra alternativ.
Man har även fått frågor om bytesmark. Dessa frågor har lyft till näringsdepartementet, tyvärr har Länsstyrelsen inte fått gehör för det. Även ett privatinitiativ har lyft frågan men har ännu inte fått svar. Det råder i nuläget ett svårt parlamentariskt läge och svaren förväntas dröja.

Återställning av vägar och fastigheter
Staten står för återställning av vägar som är sönderkörda under insatsen. Det verkar ändå vara ganska få vägar som är förstörda. Har man en väg som måste återställas finns det en blankett att fylla i och skicka in. När man lämnar in sitt anbud ska det finnas dokumentation i form av bilder. Samma sak gäller för gräsmattor och annat som blev förstört under insatsen.
I nuläget är det ca 20 anspråk som kommit in, och när det gäller frivilligersättningar är det ca 350 st som fått ut ersättning.
Ersättningar som gäller insatsen är det medel från MSB som Länsstyrelsen först betalar ut och sedan rekvirerar från dem. De 72 miljoner som Skogsstyrelsen har som förslag att använda till näringen, är det just Skogsstyrelsen som förvaltar över, dock är det inte heller säkert att summan landar på 72 miljoner då det ännu inte är beslutat på grund av det tillfälliga regerings läget.

- Vi behöver få in de frågor som finns ute hos markägare så vi kan slussa dem vidare till MSB. Ju fler frågor vi får in desto mer har vi att ta vidare till MSB. För just nu handlar det hur vi egentligen ska lösa alla de här frågorna. Avslutar Joel Isensköld, Chef på Samordningskansliet.

Ladda ner informationsbladet från mötet här Pdf, 2.2 MB.

 

Kontakt