Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen beviljar 1,5 miljoner kronor till aktiviteter för asylsökande

Länsstyrelsen i Gävleborg har i dagarna beviljat ca 1,5 miljoner kronor i statsbidrag till verksamheter för asylsökande. I årets andra och sista utlysning fick Länsstyrelsen in 17 ansökningar från en rad olika organisationer i civilsamhället och 9 ansökningar beviljades medel. Bidragen fördelas i förhållande till var andelen egenbosatta vuxna asylsökande i dagsläget finns och med en rimlig geografisk spridning i länet.

– Förutsättningar för att beviljas statsbidrag är att verksamheten ska främja information om det svenska samhället, svenska språket, den svenska arbetsmarknaden eller hälsa, säger integrationsutvecklare Nanna Jan-Ers.

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället. Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Studieförbund, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet och är också de som har möjlighet att söka bidrag.

- Engagemanget hos anordnare av tidiga insatser är fortsatt stort trots en kraftig minskning av antalet asylsökande i länet. Det finns fortfarande ett stort behov av aktiviteter som motverkar passivisering för denna målgrupp och här är det civila samhället en stor och viktig resurs, säger Nanna Jan-Ers.

 

Kontakt