Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering av marina områden fortsätter

Inventering av bottenvegetationen längs med kusten i Gävleborgs län. Foto: AquaBiota

Inventering av bottenvegetationen längs med kusten i Gävleborgs län. Foto: AquaBiota

För andra året i rad har Länsstyrelsen Gävleborg genomfört omfattande inventeringar av Gävleborgs havsbottnar. Syftet har varit att identifiera områden med särskilt höga naturvärden och som är viktiga livsmiljöer för exempelvis fisk och sjöfågel som finner både mat och skydd bland undervattensväxterna.

– Fram till nu har kunskapen om vad som finns under ytan varit bristfällig, men det här gör att vi tagit ett stort steg för att öka vår kunskap om länets havsmiljöer. Inventeringarna visar var djur och växter finns i havet, något som är väldigt viktigt för att vi ska kunna identifiera områden med särskilt höga naturvärden. Underlaget kommer att få stor betydelse för vårt arbete att skydda värdefulla områden och kust- och havsplaneringen framöver, säger Carolyn Faithfull, marinbiolog på Länsstyrelsen Gävleborg.

Inventeringarna av bottenvegetationen har gjorts bland annat genom videokartering, sonar, bottenhugg och dykning. Bottenytan och vegetationen filmas med hjälp av en undervattenskamera samtidigt som båten körs mycket långsamt framåt.

Materialet tolkas sedan för att klarlägga hur havsbotten ser ut och för att uppskatta i vilken utsträckning vegetation täcker botten.

Resultatet kommer att publiceras i tre rapporter under våren 2019.

Inventeringen är en del av det fleråriga projektet MarPro-X som samfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakt