Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gävle Dala Drivmedelskonvent 2018 med fokus på Gävleborg och fossilfria transporter

I dag 25 oktober vid Gävle Dala Drivmedelskonvent 2018 i Söderhamn inledde landshövding Per Bill sitt tal med att lyfta de fina förutsättningar Gävleborg har att bli en fossilfri transportregion.

– Här finns skogen, duktiga entreprenörer inom biodrivmedelssektorn och ett stort engagemang bland branschens intressenter och beslutsfattare för att minska klimatpåverkan.

– Länsstyrelsen har i sitt regleringsbrev flera viktiga uppdrag med koppling till klimatfrågan och länets omställning till fossilfritt och de goda förutsättningar jag nämner är av stor betydelse för vårt arbete. Det handlar både om det pågående miljömålsarbete och Agenda 2030 med de globala målen för en hållbar utveckling. Det här är ett bra tillfälle att nätverka och synliggöra det arbete som pågår både lokalt, regionalt och nationellt och jag hoppas dagen ska inspirera till fortsatta gemensamma satsningar för en hållbar utveckling, säger Per Bill.

Under konventet uppmärksammades bland annat framtida transportutmaningar, frågan om upphandling av fordon och transporter i länet och hur vi ska undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna. Något som också togs upp var de senaste årens utveckling av fordon och drivmedel , något som öppnar upp möjligheter för att företag och kommuner i Gävleborg att sätta offensiva mål för när deras transporter ska vara fossilfria.

Enligt en pressinformation från BiodrivMitt, som stod bakom konventet, så har Gävleborg har mycket stora förutsättningar för att ligga i fronten för denna utveckling genom bl.a. redan gjorda satsningar på biodiesel-och biogasfabriker, elväg, vätgas, elladdnings-infrastruktur , digitalisering inom logistikområdet och samverkan inom föreningen BiodrivMitt och Samverkan Gävleborg.

Dagen avslutades med ett panelsamtal på temat Gävleborg 2020 och 2030 - så ska målen om fossilfria transporter nås av näringslivet, offentliga organisationer och allmänheten.

Bland de medverkande fanns landshövding Per Bill, representanter från näringslivet och kommunerna samt några politiker.

 

Kontakt