Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upphandling av djurhem och djurtransport

Katt

Katt

Den 1 juni 2018 tog länsstyrelserna över polisens uppgifter kring omhändertagande av djur som far illa. Vid omhändertaganden av djur behöver Länsstyrelsen tillgång till uppstallning, transport och veterinärundersökning av djuren.

Under 2018 upphandlar vi därför djurhem, djurtransporter och veterinärtjänster för omhändertagna djur.

När? (Obs! Förlängd anbudstid)

 • Upphandling av djurhem och transport för hundar,  katter och små sällskapsdjur har genomförts under sommaren 2018.
 • Upphandling av veterinärtjänster sker under september/oktober  2018 med sista anbudsdag 12 november. Preliminär avtalsstart 2  januari 2019.
 • Upphandling av uppstallning och transport av hästar och livsmedelsdjur sker under september/oktober 2018 med sista anbudsdag 12 november. Preliminär avtalsstart 1 februari 2019.

Hur?

Upphandlingen av uppstallning och transport av hästar och livsmedelsdjur är indelad i
följande delområden:

 • Häst - uppstallning
 • Häst - transport och infångning
 • Livsmedelsdjur utom fjäderfä - uppstallning
 • Livsmedelsdjur utom fjäderfä- avbytartjänst
 • Livsmedelsdjur - transport och infångning
 • Fjäderfä - uppstallning
 • Fjäderfä - transport och infångning

Upphandlingen av veterinärtjänster är indelad i följande områden:

 • Ambulerande veterinärtjänster för smådjur
 • Veterinärtjänster på klinik med möjlighet till dygnsvist inneliggande smådjur
 • Veterinärtjänster på klinik utan  möjlighet till dygnsvist inneliggande för smådjur
 • Ambulerande veterinärtjänster för  livsmedelsproducerande djur och hästar

Är du intresserad av att lämna anbud?

Upphandlingarna görs elektroniskt i upphandlingsverktyget Tendsign där du skapar ett
gratis-konto för att lämna anbud.

www.tendsign.com
Länk till annan webbplats.

Länk till upphandling lantbruksdjur och häst:

https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvpgsjxkd&GoTo=Docs Länk till annan webbplats.

Länk till upphandling veterinärtjänster:

https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afizmusfgr&GoTo=Docs Länk till annan webbplats.

 

Kontakt