Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Latåsen nytt naturreservat

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 15 oktober 2018 beslutat om bildande av Latåsens naturreservat i Ockelbo kommun.

Naturreservatet omfattar 18,6 hektar och är beläget 5 km SO om Åmot. Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 864–2017). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press.

Kontakt