Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Informationsmöte för de som drabbades av bränderna i Ljusdal

Brandskadad skog

Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Den 29:e oktober håller Samordningskansliet informationsmöte om arbetet efter sommarens skogsbränder. Länsstyrelsen kommer informera om det fortsatta arbetet med återställningar efter räddningsinsatsen, ersättning för skadad egendom och pågående arbete med avverkning och trädsäkring.

Länsstyrelsen Gävleborg vill informera alla drabbade om vad som händer i skog och mark just nu och framöver. Informationen berör alla som drabbats av branden på olika sätt, inte bara skogsägarna utan även de som tillexempel fått staket, gräsmattor eller annan egendom förstörda under räddningsinsatsen.

Som drabbad markägare finns det många alternativ att ha i åtanke när det gäller hur skogen ska hanteras. Bland annat på går förhandlingar om reservatsbildning i olika områden.

Tillträdesförbudet kommer också att diskuteras. Det är fortfarande förbjudet att vistas i den brandskadade skogen eftersom det kan vara mycket farligt.
För den som inte kan medverka på mötet kommer all information att publiceras på Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida och länkas från Ljusdals kommuns hemsida www.ljusdal.se.

När: 18:00, måndag den 29 oktober 2018
Var: FärilaRevyn
Vi bjuder på fika

PROGRAM

Skog & mark
Reservatsbildning
Återställning av begränsningslinjer och hantering av virket
Tillträdesförbudet

Fastighet, tomt & vägar
Förstörd gräsmatta eller tomt
Förstörda vägar

Ersättning
Ersättningar för skadad egendom

Övriga medverkande på plats som kan svara på frågor: Skogsstyrelsen, skogsbolag och skogsföreningar, Ljusdals kommun.

Samordningskansliet
072-226 70 55
samordningskansli.gavleborg@lansstyrelsen.se


Kontakt