Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om utbetalning av EU:s jordbrukarstöd till länets lantbrukare

Merparten av lantbrukarna kom med i beslut om delutbetalning i år. Hittills under året har Länsstyrelsen fattat beslut i nästan tvåtusen ärenden. I besluten ingår kompensationsstöd, ersättningar för ekologisk produktion och betesmarker och slåtterängar.

- Det är glädjande att årets delutbetalningar av jordbrukarstöden kommer på utsatt tid. Det är 85 procent av ansökt stödbelopp som betalas ut 19 oktober. Resterande 15% betalas ut med början i december, säger Pernilla Månsson som arbetar med jordbruksstöd hos Länsstyrelsen.

Totalt är det 114 029 568 kr som Gävleborgs lantbrukare får dela på fördelat på fyra jordbrukarstöd.

Ekologisk produktion

13 850 979 kr

213 st

Omställning till ekologisk produktion

377 100 kr

9 st

Betesmarker och slåtterängar

6 031 960 kr

357 st

Kompensationsstöd

93 769 529

1 353 st


Kompensationsstödet ska främja landsbygden
Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Stödet ska främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att bevara landsbygden och bevara och främja ett hållbart jordbruk.

Syftet med ersättningarna för ekologisk produktion är att öka den ekologiska produktionen för att få positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.

Stöden ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och bidrar till att nå målen med Europas tillväxtstrategi Europa 2020.

Länsstyrelsen arbetar vidare med utbetalning av jordbrukarstöden enligt den utbetalningsplan som tagits fram och som finns på jordbruksverkets hemsida, http://www.jordbruksverket.se/ Länk till annan webbplats.. Detta innebär att arbetet med tidigare års stödutbetalningar pågår parallellt med arbetet med utbetalningar för stödår 2018.
Kontakt