Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Måndagsskogarna i Ljusdals kommun föreslås bli nytt naturreservat

Storslagna vyer i Måndagsskogarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Storslagna vyer i Måndagsskogarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att ett område 15 km väster om Ramsjö, kallat Måndagsskogarna, ska bli naturreservat. Måndagsskogarna omfattar ett 1863 ha stort område med varierad natur.

Måndagsskogarnas naturreservat är en del av det vidsträckta och mycket glest bebyggda skogslandskap som breder ut sig i de nordliga delarna av Hälsingland. Trakten präglas helt av det moderna skogsbruket, men på sina håll finns även stora områden gammal skog kvar. Måndagsskogarna är ett sådant område och utgör med sina över 800 hektar naturskog ett av länets största sammanhängande naturskogsområden.

I naturreservatet ingår även våtmarkskomplex med mycket höga naturvärden, särskilt skyddsvärda vattendrag samt intressanta och välbevarade geomorfologiska formationer. Platsnamn som Måndagsberget, Vallmyrberget och Lillvallsmyran vittnar om att fäbodbruk bedrivits under lång tid i området, som troligen nyttjas för både bete och myr- och ängsslåtter där det varit lämpligt.

I samband med den stora nationella bytesmarksaffären 2014, kallad ESAB-uppgörelsen, skapades möjligheter att lösa markfrågorna i området genom en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och skogsbolagen Holmen och Bergvik.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Måndagsskogarnas naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 12 december 2018.

Förslag till beslut och skötselplan, Måndagsskogarnas naturreservat. Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Robert Ahlberg, robert.ahlberg@lansstyrelsen.se, 010-225 12 09

Hänglaven trivs i Måndagsskogarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hänglaven trivs i Måndagsskogarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hångelån ligger spegelblank i Måndagsskogarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hångelån ligger spegelblank i Måndagsskogarna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kontakt