Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skogsstyrelsens förslag:
72 miljoner till stöd

Förslaget från skogsstyrelsen ska täcka ökade kostnader för skogsägare, utmärkning av gränser, vägar och stöd till skogsindustrin för dyrare hantering av brandskadat virke. Beslutet lämnas över till regeringen 9 oktober 2018.

Igår höll Skogsstyrelsen presskonferens vid Abborrtjärn, Kårböle. Det är skogsägare som drabbats av sommarens bränder i Dalarna, Gävleborg och Jämtland som ska få ekonomiskt stöd om Skogsstyrelsens förslag antas av regeringen. Totalt föreslås 72 miljoner kronor som delats upp i fyra olika stöd. Från att timret avverkas i skogen, till vägar som tål virkes transporter och till sluthanteringen av det brandskadade virket. Total berörs 1 800 000 skogskubikmeter av sommarens bränder.

Framför allt ska stödet gå till skogsägare för ökade kostnader. Det gäller avverkning och transport av brandskadat virke som kräver särskild hantering eftersom virke från andra områden inte får bli nedsotat. En del ska gå till utmärkning av gränser som försvunnit eller skadats i branden. Väghållare och uppgradering av vägnätet ska få stöd, fram för allt vägar som måste tåla en stor mängd virkestransporter på kort tid (OBS Reparationer av skador från brandbekämpningen finansieras inte av detta). Samt stöd till skogsindustrin och logistikföretag för dyrare kostnader i hantering av brandskadat virke, till exempel lagringsplatser.

- Sommarens bränder satte stor press på skogssektorn och innebar också personliga tragedier. Vi bedömer att det stöd vi föreslår skulle ha en lindrande effekt och samtidigt stimulera till att få ut virket ur skogen snabbt innan en massförökning av skadeinsekter riskeras, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.


Kontakt