Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Återställning av begränsningslinjer och vägar högt på agendan

Begränsningslinje

Det återstår ett gediget arbete för alla aktörer som nu ska hjälpa till att återställa och vårda skogen och marken efter bränderna i Ljusdals Kommun. Nu planerar Länsstyrelsen Gävleborg och Ljusdals kommuns samordningskansli ett informationsmöte.

Efterarbetet som berör begränsningslinjer, brandgator och vägar är högt prioriterat. Under räddningsinsatserna fälldes en stor del skog för att förhindra eldens fortsatta spridning och många vägar blev bitvis förstörda.

- De markägare som har en begränsningslinje på sin mark har rätt att få det återställt, säger Mats Selin på Samordningskansliet.

Eftersom det handlar om mycket stora ytor kommer en inventering att göras för att bedöma de individuella fallen. Allt virke som fraktats bort eller som finns kvar i skogen kommer att ersättas. I de fall där virke finns kvar kommer det att tas till vara och marken återställas. Frågorna angående förstörda vägar och återställandet av dem är även det en hög prioritering. Intresset för frågorna är stort och därför kallar Samordningskansliet till informationsmöte den 29/10 på Färila Revyn. Agendan kommer att handla om bland annat efterarbetet och återställandet av vägar och begränsningslinjer.

Mer information om mötet kommer inom kort.

 

Kontakt