Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Snart börjar älgjakten (igen)

Jakttider för älgjakt i Gävleborgs län

Lördag den 6.e oktober börjar jakten igen efter brunstuppehållet för de jaktområden där älgjakten startar i september. På måndag den 8.e oktober börjar älgjakten för de jaktområden som får börja jaga i oktober.  

Målet med älgförvaltningen i länet är att få en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna. Detta innebär att älgstammens storlek genom lämplig avskjutning ska anpassas till fodertillgången, skador på skog, de areella näringarna och trafiksäkerheten. Dessutom ska älgjakten vara produktionsanpassad. Älgbetesskadorna har ökat och ligger över uppsatta mål vilket innebär att älgavskjutningen kommer att öka.

Länet är indelat i 14 älgförvaltningsområden. Tanken är att dessa ska avgränsa älgpopulationen med hjälp av barriärer i landskapet. I respektive älgförvaltningsområde samlas kunskap om de lokala förhållandena som påverkar älgförvaltningen. Hur många älgar som ska fällas styrs av målen i älgförvaltningsplanen.

Inom älgförvaltningsområdet inventeras älgstammen och betesskador regelbundet och utvecklingen följs upp mot förvaltningsplanen. Den praktiska jakten bedrivs i huvudsak inom älgskötselområdena som genom att omsätta sina skötselplaner bidrar till att målen uppfylls i älgförvaltningsområdet.

Under jaktsäsongen 2018-2019 är målet att fälla 1607 tjurar, 1816 kor och 2610 kalvar i Gävleborgs län. För mer statistik gå in på https://algdata-apps.lansstyrelsen.se/algdata-apps-stat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens sida om älgjakt Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor? Hör av dig till oss via, gavleborg@lansstyrelsen.se eller 010-225 10 00


Kontakt