Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ersättning för frivilliginsatser och egendom under bränderna 2018

Du som ställt upp som frivillig, privat eller genom frivilligorganisationer, under skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018 har rätt till ersättning för den arbetade tiden.

Ersättningsanspråk arbetad tid (frivilliga)

För att ansöka om ersättning behöver du fylla i och skicka in en blankett om ersättningsanspråk. Försök sammanfatta uppdraget tydligt när du fyller i underlaget. Till exempel: ”Utkörning av proviant från depå till Nötberget”.

Du behöver också ha en godkännande underskrift från den person som gav dig ditt uppdrag eller var din samordnare under räddningsinsatsen. Denne måste kunna styrka samtliga datum och tider som du vill ha ersättning för. Ersättningsanspråk som ej går att styrka mot trovärdig verifieringskontakt kommer avslås. 

Blankett Ersättningsanspråk arbetad tid (öppnas i nytt fönster) Pdf, 59.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersättningsanspråk skada på egendom och milersättning

Har din egendom eller personliga föremål skadats under räddningsinsatsen? Har du använt eget fordon i tjänst under räddningsinsatsen? Enligt lagen om skydd mot olyckor (7 kap. 4 §) så har du som enskild rätt till ersättning för skador på egendom som uppkommit under räddningsinsats.

Du kan använda blanketten för att ansöka om ersättning för skador på byggnader, osv, men också för skador på personliga föremål som glasögon, skor eller kläder. Du använder även denna blankett för att ansöka om milersättning, om du har använt eget fordon under ditt arbetspass (inte resor till och från) i samband med räddningsinsatsen.

För att styrka ditt anspråk på ersättning ska du skicka med dokumentation, till exempel foton, kartbild, offert, kvitton eller ett utlåtande från sakkunnig reparatör/hantverkare.

OBS den här ansökan gäller inte brandskadad skog, dessa anspråk gör du gentemot ditt försäkringsbolag. Ersättning för arbetsinsats till följd av skogsbränderna, gör du på blanketten ovan för arbetad tid.

Så gör du

Ladda ner eller skriv ut rätt blankett ovan, fyll i och skicka till samordningskansli.gavleborg@lansstyrelsen.se
(skriv Skadeanspråk i ämnesfältet).

Ansökan kan även skickas till:
Länsstyrelsen Gävleborg
Skadeanspråk
Samordningskansliet
801 70 Gävle

Samordningskansliet kommer att gå igenom och verifiera varje ansökan. Du kan bli kontaktad med kompletterande frågor. Ersättningsarbetet kommer att ta tid, vilket vi ber om överseende med.

Har du frågor kring ansökan om ersättning kontaktar du Ljusdals kommuns och Länsstyrelsen Gävleborgs Samordningskansli på 072-226 70 55

Kontakt