Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 18 september 2018 beslutat om bildande av Fäbods naturreservat i Hofors kommun. Naturreservatet omfattar 8,2 hektar och är beläget 10 km sydost om Torsåker.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 6024–2017). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press 

Kontakt