Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värdefull ängsmark i Hofors kommun skyddas när Fäbods bli nytt naturreservat

Fäbods naturreservat ligger 10 km sydost om Torsåker och omfattar 8 ha med naturlig gräsmark, skog, åkermark och vatten. På ängen växer brudsporre, fältgentiana, ängshavre men också svinrot och jungfrulin  Foto: Sofia Engberg, Länsstyrelsen Gävleborg

På ängen växer brudsporre, fältgentiana. ängshavre men också svinrot och jungfrulin en av de fåtal kända platser i länet. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har idag beslutat att ett område 10 km sydost om Torsåker, kallat Fäbods, ska bli naturreservat. Området omfattar 8 ha med naturlig gräsmark, skog, åkermark och vatten.

Fäbods ligger i ett mindre jordbrukslandskap i ett i övrigt skogbeklätt landskap. Ängsmarken är fördelad på ungefär lika delar öppen respektive träd-/buskbärande mark belägen i en sluttning ner mot Fäbodsjön.

Ängen, som ingår i Natura 2000, består av vegetationstyperna friska och torra ängs- och hedtyper som förutom de vanligare ängsväxterna också innehåller arter som brudsporre, fältgentiana, ängshavre, darrgräs, mandelblom, knägräs, kattfot, svart- och rödkämpar och gullviva. Svinrot och jungfrulin växer också här på en av ett fåtal kända lokaler i länet.

Ängsmarkerna vid Fäbods tillhör de allra artrikaste grässvålarna i länet med flera i länet idag sällsynta och hotade arter. Området tros ha en kontinuitet av hävd med bete eller slåtter på minst 200 år, kanske längre.

Fäbods naturreservat har möjliggjorts tack vare den privata markägarens egna initiativ till skyddet.

Beslut- och skötselplan för Fäbods naturreservat. Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Petra Forsmark, 010-225 12 08, petra.forsmark@lansstyrelsen.se

Jungfrulin blommar från juni till september. Foto: Sofia Engberg

Jungfrulin blommar från juni till september. Foto: Sofia Engberg

Kontakt