Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering av skarv 2018

Inventering skarv 2018

Resultat från skarvinventeringen 2018

Under sommaren 2018 har tre ornitologer på uppdrag av länsstyrelsen inventerat skarv längs kusten i Gävleborgs län. 3 530 skarvbon har dokumenterats under inventeringen, i 2 479 av de besöms häckningen ha blivit lyckad. Störning av skarv har utförts på tre olika platser i länet, efter tillstånd från länsstyrelsen.

Under det senaste året har antalet fullföljda skarvhäckningar ökat i länet, även om det är stor årsvariation.

Under våren 2018 har länsstyrelsen beviljat störningsåtgärder mot skarv på tre olika platser längs länets kust, utanför Skärså på öarna Vitoren och Tvågraneskär, vid Fliskärsvarvet på ön Lusholmen och utanför Gävles kust på ön Leharen. Dessa platser är markerade med en orange cirkel på kartorna. Där störningsåtgärder genomfördes kom inte skarvarna tillbaka efter avslutad störningsperiod. Störningsåtgärderna har utförts enligt länsstyrelsens beslut.

 Inventeringsrapport skarvinventering 2018 Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt