Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nyanlända har upplevt länets fina natur- och kulturmiljöer för tolfte året i rad

SFI-elever besöker lant- och världsarvsgården Kristofers i Järvsö. Foto: Karin Haulin

SFI-elever besöker lant- och världsarvsgården Kristofers i Järvsö. Foto: Karin Haulin

Många nyanlända vill veta mer om länets natur- och kulturmiljöer. Genom att erbjuda studiebesök till attraktiva miljöer kan några av de nyanlända som SFI kommer i kontakt med få ökat intresse för länets natur och kultur.

Samarbetet har pågått i tolv år och vill ge nya svenskar möjlighet att få se och uppleva några av länets smultronställen.

Under året har SFI-elever i kommunerna Gävle, Ockelbo, Ovanåker, Ljusdal och Bollnäs varit ute på studiebesök i respektive kommun.

Eleverna har besökt miljöer som är typiska för närområdet som tillexempel Hälsingegårdar, aktiva lantbruk och skyddad natur. De får även smaka på det genuina svenska ”fikat” och information om några av de områden som Länsstyrelsen arbetar med.

Samarbete sedan 2006

Projektet startade 2006 och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Gävleborg och SFI, Svenska För Invandrare, i länets kommuner. Samarbetet föll väl ut. Från Länsstyrelsen Gävleborg sker ett tvärsektoriellt arbete mellan enheterna natur, kulturmiljö, jordbrukarstöd och integration.

– Det här projektet är gott exempel på samverkan. Vi bidrar med olika kunskaper och erfarenheter som i kontakt med nyanlända kompletterar varandra, säger Marcus Nilsson, länssamordnare SFI Gävleborgs län.

För mer information:

SFI Gävleborgs län
Marcus Nilsson, Länssamordnare SFI, tel 026-24 12 19, marcus.nilsson@edu.sandviken.se

Länsstyrelsen Gävleborg
Anna Kjellander, naturvård, tel 010-225 13 32, anna.kjellander@lansstyrelsen.se

Vandring i Kyrköns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

Vandring i Kyrköns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

Vid en av lantgårdarna odlas lin och eleverna fick reda på av det kan användas till. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vid en av lantgårdarna odlas lin och eleverna fick reda på av det kan användas till. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kontakt