Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Våtmarksrestaureringar i länet

Nu arbetar Länsstyrelsen Gävleborg med att restaurera våtmarker på ett par platser i länet. Det görs genom att bygga dämmen i gamla diken. När dikena inte längre leder bort vatten blir våtmarkerna naturligt blöta igen.

I Storröjningsmorans naturreservat söder om Söderhamn restaureras en sumpskog med ovanliga gräsarter. I Hamra nationalpark i Ljusdals kommun återställer vi större myrområden. Klicka på bilden för att se filmen från områdena som restaureras.

Kontakt