Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om två nya naturreservat

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 11 september 2018 beslutat om bildande av två nya naturreservat i Nordanstigs kommun.

Kvarnmyrornas naturreservat omfattar 215 ha och Lockjärv naturreservat omfattar ca 130 hektar. Båda områdena ligger nordväst om Hassela.

Besluten med föreskrifter och kartor finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 4070–2017 och 4072–2017). De finns även på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/gavleborg.

Kontakt