Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möte med viltförvaltnings-delegationen 6 september

Brunbjörn

Torsdagen den 6 september hålls årets tredje möte med Gävleborgs viltförvaltningsdelegation.

 Till detta möte har ordinarie ledamöter kallats. Mötet kommer att hållas i Sessionssalen på Gävle slott och kommer bland annat att behandla beslut om

  • förslag till länsvisa miniminivåer för de stora rovdjuren
  • information om 2018 års licensjakt efter björn
  • resultat av årets skarvinventering
  • diskussionspunkter kring arbetet inom delegationen

Om vilförvaltningsdelegationen

Länsstyrelsens ansvar för viltförvaltningen innebär bland annat att vi ska informera om vilt och jaktens regler och leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren. Till sin hjälp har varje länsstyrelse en viltförvaltningsdelegation, som på regional nivå ska samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Viltförvaltningsdelegationen består av representanter för olika intressen inom området och delegationen träffas fyra gånger per år.

Kontakt