Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var med och påverka Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030

Hur kan vi minska svinnet i hela livsmedelskedjan? Hur skapar vi goda förutsättningar för att driva företag inom livsmedelsbranschen i hela länet? Dessa frågor och fler därtill behandlas i Gävleborgs handlingsplan, som ska bidra till att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin. Förslaget är nu ute på remiss och till och med den 26 oktober har du möjligheter att komma med synpunkter.

Mat är livsviktigt. Dina synpunkter är också viktiga. Har du synpunkter på de mål och åtgärder som finns i handlingsplanen eller kanske förslag på ytterligare insatser som kan göras för att bidra till en ökad livsmedelsproduktion och sysselsättning i livsmedelskedjan i Gävleborg? Skicka då in dina synpunkter till rg@regiongavleborg.se senast 26 oktober 2018. Märk ditt mail med Dnr RS 2018/887.

Gävleborgs förslag till handlingsplan - Nationell livsmedelsstrategi 2018-2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund och mer information

2017 beslutade regeringen om en nationell livsmedelsstrategi som sträcker sig fram till 2030. Utifrån denna har Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg tagit fram ett förslag till handlingsplan för Gävleborg. En av de viktigaste delarna i arbetet har varit de över 30 dialogmöten som har genomförts, där politiker, tjänstemän, företagare och olika intresseorganisationer i länets alla tio kommuner har fått komma med synpunkter och idéer om vad den regionala livsmedelsstrategin borde innehålla. Resultatet blev en gemensam handlingsplan med två övergripande mål och ytterligare 15 mål och åtgärder kopplade till de övergripande målen.

Övergripande mål för handlingsplanen

  • Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen i länet ska öka med 50 % till år 2030
  • Sysselsättningen i hela livsmedelskedjan ska öka med 10 % till år 2030

Handlingsplanen beräknas vara klar i slutet av 2018.

Kontakt