Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Strandskyddet på Skatön synas inom kampanj för grön tillsyn

Strand. Foto: Peter Ståhl

Länsstyrelsen Gävleborg deltar i en gemensam tillsynsinsats i strandskyddade miljöer tillsammans med nio andra län och i samarbete med Miljösamverkan Sverige. I vårt län kommer vi att titta närmare på Skatön, en halvö utanför Söderhamn, som både omfattas av strandskydd och är skyddat som naturreservat.

Vi ser redan efter det nationella pressmeddelandet ett ökat intresse för strandskyddsfrågorna. Vi vill därför påminna om att det är Din kommun som har tillsynsansvaret för strandskyddet. Länsstyrelsen har tillsynen endast om fastigheten ligger inom ett skyddat område, såsom t ex ett naturreservat.

Fältbesök kommer att ske runt månadsskiftet augusti - september.

För mer information kontakta Naturvårdsenheten, Eva Hedström, 010-225 12 65, eller Karin Hansson, 010-225 14 09.

Kontakt