Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Om ersättning till frivilliga i arbetet med skogsbränderna

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har avsatt medel för att ersätta frivilliga som arbetat med skogsbränderna.

MSB arbetar just nu med att ta fram kriterier för hur ersättningen ska bedömas och betalas ut. Information om ersättning och anspråk kommer att finnas här på Länsstyrelsens webbplats samt genom Länsstyrelsens och kommunens samordningskansli i Ljusdal.

Kontakt