Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbjudet att vistas inom det brandskadade skogsområdet

Länsstyrelsen har fattat beslut om att det är förbjudet för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Ljusdals kommun.

Förbudet gäller tills vidare och har tagits för allmänhetens säkerhet. Det är fortfarande lika farligt som under branden att vistas i brandområdet.

Allemansrätten gäller inte i det område som avses.

Karta med områdets gränser Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster. (PDF)

Länsstyrelsens föreskrift om beträdandeförbud Pdf, 92.8 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF)

Undantag

Förbudet gäller inte statliga och kommunala myndigheter som utför uppgifter inom området, eller uppdragstagare som utför uppgifter åt någon statlig eller kommunal myndighet inom området.

Förbudet gäller vidare inte boende, fastighetsägare och övriga rättighetshavare inom området eller uppdragstagare som vistas där för deras räkning.

Den som vistas inom området i syfte att utföra skogs- och markarbeten eller bedriva jakt ska inhämta nödvändig kunskap samt samråda med länsstyrelsen före tillträde till området.
För att samråda med länsstyrelsen i denna fråga ringer du till Samordningskansliet på telefon 072-226 70 55.

Beslutet gäller från och med torsdagen den 9 augusti kl. 16.00

Om förbudet trotsas kan det medföra böter.

Upphittat material från branden

Om du som är mark- eller skogsägare hittar "oömt" material, till exempel strålrör, trasig brandslang, förbrukade verktyg osv. så kan det lämnas i containrar som står utanför Kårböle brandstation.

Finner man annat material, som exempelvis telefoner, kläder eller annat så lämnas det till Samordningskansliet, Hotellvägen 6D i Ljusdal (telefon: 072-226 70 55) så förmedlas det till rätt ägare.

 

Kontakt