Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Räddningsarbetet i Ljusdals kommun

Möte

Bränderna i Ljusdals kommun, som pågått sedan början av sommaren och fortfarande pågår, är ett omfattande projekt för alla inblandade – räddningspersonal, frivilliga, stabspersonal och invånare som behövt lämna sina hem. Kontroller gjorda av MSB visar att det fortfarande är hög risk för brand i länet, vilket innebär att medborgare uppmanas vara fortsatt försiktiga med material som kan uppnå 100 grader.

Arbetsprioritering

Arbetet har satt stor press på alla inblandade, inte minst på all räddningspersonal som fysiskt behövt slåss med bränderna. Bränderna har uppkommit i olika områden samtidigt och har dessutom spridit sig snabbt. Detta innebär att räddningstjänst inte haft möjlighet att bekämpa alla bränder samtidigt, och att prioriteringar gjorts. I arbetet med bränderna har räddningstjänst prioriterat (i denna ordning) att rädda liv, egendom, samt insatspersonalens hälsa.

Läget just nu och framöver

Just nu är branden kontrollerad inom begränsningslinjerna, och fokus ligger på att fortsätta släcka innanför linjerna. Utöver släckningsarbetet läggs resurser på att öppna väg 84 förbi Lassekrog. Arbetet fortsätter för att fler ska kunna ska kunna återvända hem och använda vägarna.
Då arbete fortfarande pågår på flera håll och det fortfarande brinner under marken, är det viktigt att respektera avspärrningarna. Räddningsledare Robert Strid förtydligar:

- ”Det är absolut livsfarligt att ge sig ut i skogen. Där det är avspärrat och vägarna inte är öppna ska man inte ge sig ut i skogen överhuvudtaget”.

Det som är farligt i en skog där det brunnit är träd vars rotsystem brunnit bort, vilket innebär att trädet blir instabilt och kan falla ljudlöst, helt utan någon större påverkan.
En annan fara är ihåligheter i marken, som går att trampa genom och fastna eller bränna sig i.

Brandutvecklingen i Ljusdal

Begränsningslinjerna runt bränderna i Ljusdals kommun uppnådde vid mätning den 2 augusti ett avstånd av totalt 125 kilometer, alltså en sträcka på 12.5 mil. Det är ungefär lika långt som avståndet mellan Arboga och Stockholm. Bilden nedanför visar hur stor del av Stockholm som hade varit täckt av branden, om den hade varit där.

Brandkarta - om branden varit i Stockholm

Klicka för att zooma in bilden

Kontakt