Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om eldningsförbud på flera olika språk // Information about fire bans in other languages

 

MSB fire ban sign

Foto: MSB

MSB har tagit fram information om eldningsförbud på 26 olika språk och teckenspråk

Informationen finns översatt till följande språk:
A - I: Arabiska, bulgariska, dari, engelska, farsi, finska, franska, italienska

J - Q: Japanska, jiddisch, kinesiska, lulesamiska, nederländska, nordsamiska, polska

R - T: Romani, rumänska, ryska, somaliska, spanska, sydsamiska, svenskt teckenspråk, thailändska, tigrinska, tornedalsfinska (Meänkieli) och tyska.

Läs mer på MSBs hemsida Länk till annan webbplats..

Information about fire bans in 26 different languages and Swedish sign language

The information is translated into the following languages:

A - I: Arabic, Bulgarian, Dari, English, Farsi, Finnish, French, Italian

J - Q: Japanese, Yiddisch, Chinese, Lulean, Dutch, Northern Sami, Polish

R - T: Romani, Romanian, Russian, Somali, Spanish, South Sami, Swedish sign language, Thai, Tigrinish, Tornald Finnish (Meänkieli) and German.

More information can be found on MSBs webpage Länk till annan webbplats..

Kontakt