Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Livsfarligt att vistas i brandområdet

Skogsbilväg genom bränd skog i Ljusdals kommun

De senaste dagarna har det avspärrade området kunnat minskas och vissa vägar har öppnats. I samband med att civila personer nu kommer närmare brandområdet vill räddningstjänsten uppmana allmänheten till stor försiktighet.
- Det är absolut livsfarligt att ge sig ut i skogen och att inte respektera avspärrningarna, säger räddningsledare Robert Strid.

Räddningstjänsten arbetar intensivt med att säkerställa att vägarna i området är säkra att använda. Vägbanans skick besiktigas och risken för fallande träd kontrolleras.

Vid en intensiv skogsbrand kan trädens rotsystem skadas. Det gör att träd när som helst kan falla omkull, helt ljudlöst och utan förvarning.

Vid en skogsbrand skapas också livsfarliga håligheter i marken, när rötter och annat organiskt material bränns upp.

Dessutom finns risken att bränder när som helst blossar upp igen. Långt efter att alla synliga brandhärdar har slocknat kan glödbränder finnas kvar nere i marken.

 

Informationsblad om risker i skog efter brand Pdf, 200.6 kB.

 

Kontakt