Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bättre bränsleförsörjning till skogsmaskiner som bekämpar branden 

Foto: Per Folkesson

På olika håll har det framkommit kritik mot hur traktorförare har stått utan bränsle i skogen och därmed inte kunnat bygga begränsningslinjer och annat. Vi frågade logistikfunktionen på staben i Färila hur det fungerar med bränsleförsörjningen.

Vid sågverket i Färila finns en depå för allt brandmaterial. Det är lätt att få bränsle till depån men svårare att få ut bränslet i skogen på grund av terrängen.

Fyra bränsledepåer i branddrabbat område

För att förbättra bränsleförsörjningen upprättades igår kväll (27 juli) fyra bränsledepåer på olika platser i det branddrabbade området. Bränsledepåerna har gett resultat. Förare har under natten och morgonen inte behövt åka till depån i Färila för att tanka.

Jeepdunkar är en annan åtgärd som ska förbättra bränslesituationen. Sverige har finkammats på jeepdunkar. Igår kom 170 stycken till insatsområdet. Dunkarna ska användas för att fylla motorsprutor och annan utrustning.

Försvarsmakten tar in bränslebeställningar

Om en förare behöver bränsle kontaktar den Försvarsmakten på plats som tar in beställningar. Därefter finns det tre stycken terrängbil 20 som åker ut med portabla dieselpumpar och bensindunkar för att tanka fordon och motorsprutor (förser brandsläckningssystemet med vatten).

Andra rutiner än normalt

Beställningarna tar lite tid att verkställa. Om någon ringer och beställer när bränslet redan är slut blir det tyvärr att fordonet blir stående en stund. Förarna kan vara långt ute i skogen med en traktor.

I vanliga fall vid skogsarbete lämnar terrängförare egna bränsletankar ute i skogen för att ha nära till bränsle om det behövs. Detta är inte möjligt på grund av branden.

Större brand och större insats

Förarna och deras maskiner är en oerhört viktig komponent i brandbekämpningen. Branden har spridits och alla insatser som görs i brandbekämpningen har därför utökats. Förare som jobbat långa pass i flera dygn har blivit avlösta. Det är viktigt att nya förare känner till de nya rutinerna. I de flesta fall har bränsleförsörjningen fungerat men målet är såklart att ingen maskin ska stå utan bränsle.

Nu är det cirka 70 enheter ute i skogen och de behöver cirka 50 kubik bränsle per dygn. Enheter är bland annat motorsprutor och skördare. Bränsleåtgången kan variera från dag till dag och beror på brandspridningen och taktik från räddningsledningen.

Långsiktig lösning nödvändig

Logistikfunktionen jobbar på att hitta en långsiktig lösning för att bränsletillförseln ska bli ännu mer stabil. Det kan handla om att använda någon annan typ av fordon för transport av bränsle ut till depåerna i skogen. Försvarsmakten, Gävle Petroleum och andra privata företag arbetar tillsammans med staben för att hitta lösningar på bränslefrågan.

Kontakt