Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Brist på grovfoder

Det förväntas en stor brist på grovfoder inför kommande stallperiod. Torkan har varit mycket besvärlig och det är inget vårt jordbruk är vana att hantera. I väntan på regn är det möjligt att ta tillvara annat foder till djuren så att det som redan skördats kan sparas till stallperioden.

Riktigt stora besättningar har i många fall planerat för att överlagrat foder. På dessa gårdar är hanteringen starkt mekaniserad och alternativa foder är oftast inte något alternativ. Det som här skrivs rör mindre besättningar, nöt och får.

  • Det är tillåtet att skörda uttagen areal. Det har gjorts i stor utsträckning, mer än beräknat enligt LRF. Det finna ändå oskördade arealer i landet.
  • Att göra grönfoder av spannmål är ett bra alternativ. Har du ingen egen spannmål kan du fråga om du får köpa från någon som odlar.
  • Det finns obetade områden som kan stängas in. Det är möjligt att få hjälp med arbetskraft för detta genom Naturnära Jobb. Kontakta Skogsstyrelsen, Jessica Lindgren jessica.lindgren@skogsstyrelsen.se
  • Löv finns fortfarande i stora mängder. Hugg ner och utfodra men se upp för gnistbildning!

Kontakt