Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild 23 juli kl 17:00 uppdaterad 19:00

Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar.

Händelsebeskrivning och omfattning (karta i full storlek längst ned på sidan)

Under dagen har det torkat upp mer i området och det har skett en ökad aktivitet i uppkomna punktbränder. Dessa har bekämpats med helikopter och med hjälp av markpersonal. En stor del av arbetet ute på skadeplats har ägnats åt att fortsätta arbeta med att upprätta och säkerställa begränsningslinjerna, vilket det kommer att vara fortsatt fokus på under dagen.

Det förbereds fortfarande för att genomföra skyddsavbränning i nordvästra Enskogen. Syftet är att förbättra förutsättningarna att hålla denna linje under den förväntande offensiva brandspridningen under tisdag eftermiddag-onsdag.

Planering har påbörjats för att hantera brandfronter när de når begränsningslinjerna. Denna planering sker över flera dagars perspektiv då brandspridningen och intensiteten bedöms öka framåt onsdag. Denna bedöms vara klar under dagen.

Det finns fortfarande stort behov av flygresurser i Brandområdet Gävleborg i syfta att fördröja brandfronternas spridning mot begränsningslinjer samt hålla nere punktbränder som uppstår i närheten av begränsningslinjer.

Brandbekämpningsflyg behöver framförallt skapa tid för att säkerställa begränsningslinjer i brandområdena Enskogen och Ängra (nordvästra sidan). Målsättningen med begränsningslinjerna är att skapa skydd mot de skyddsområden som finns inom respektive brandområde i Gävleborg.

Resursinformation

Länsstyrelsen fortsätter att arbeta med resursfrågan, och många av länets aktörer har genomfört en inventering av tillgängliga resurser.

Information via 113 13

Länsstyrelsen Gävleborg samverkar och samlar information tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna och Länsstyrelsen Jämtland. Frågor och svar, FAQ, skickas till 113 13 som underlag när allmänheten ringer in med frågor.

Avstängda vägar

296 Mellan Gruvbyn (Los) till Florens vägskäl i Z län
84 Mellan Korskrogen och Ängersjö i Z län
724 Mellan Kårböle och Flor i Z län
735 Mellan Laforsen och Tevansjön

STOR PÅVERKAN (mycket rök, bör undvikas):
E45 Mellan Fågelsjö och Sveg i Z län
84 Från Korskrogen till Molgan i Z län
84 Från Länsgräns till Molgan i Z län
Följ aktuell väginformation på
www.trafikverket.se/trafikinformation/meddelanden

Bränderna påverkar trafiken i de berörda länen och trafikinformationen uppdateras löpande på Trafikverkets webb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad karta skogsbrand Gävleborg 23 juli 19:00 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Följ senaste nytt på P4 Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ljusdals kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt