Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild 22 juli 17.00 uppdaterad till 21.00

Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar

Händelsebeskrivning och omfattning

Flera bränder pågår i området kring Kårböle, omfattning 12 000 ha (se karta med sektorsindelning nedan). Bränderna är ännu inte under kontroll, och brandspridning har skett i sektor 4 (Enskogen), riktning norr.

En ny brand har uppstått vid Stora Sundsjöberget. Det är ett område på cirka en hektar. Räddningstjänsten finns på plats och utför släckningsarbete. Branden är under kontroll.

Det samlade läget är för tillfället bättre på grund av mer gynnsamt väder under dagen. Sektor 1 (Nötberget) och sektor 2 (Ängra) är hanterbara och vattenbegjutning har skett under dagen.

MSB har gjort bedömningen att det råder extremt stor risk för brandsprång. Det är en viktig information utifrån personella och frivillig resursernas säkerhet.

Tovåsen har släckts och överlämnats till markägare. Branden i Ovanåker vid sjön Nöungen har släckts och överlämnats till markägaren i går kväll. Arbetet med att skapa större begränsningslinjerna fortsätter.

Resursinformation

  • Länsstyrelsen fortsätter att arbeta med resursfrågan, både när det gäller personal och materiella resurser.
  • Det har inkommit erbjudande som fler resurser från utlandet som MSB har tagit emot. MSB gör för närvarande en strategisk bedömning av hur de resurserna ska fördelas.

Kontakt