Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Frågor och svar om övertagandet av räddningstjänst i Ljusdals kommun

Länsstyrelsen Gävleborg har, i samförstånd med Ljusdals kommun, beslutat att den 23 juli överta ansvaret för kommunens räddningstjänst för insatsen vid brandsituationen i Ljusdals kommun.

Vad innebär det att länsstyrelsen tar över ansvaret?

När länsstyrelsen tagit över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten ansvarar länsstyrelsen för ledning och utförande av samtliga räddningsinsatser i den eller de berörda kommunerna samt för att beredskapen upprätthålls.

Länsstyrelsen utser då en räddningsledare. Avsikten med att en räddningsledare ska utses är att räddningsinsatsen ska bli så effektiv som möjligt och att det inte får råda någon tvekan om vem som leder insatsen.

Om länsstyrelsen tagit över ansvaret för kommunal räddningstjänst bör länsstyrelsen se till att det finns kontinuerlig förmåga att ändamålsenligt fördela resurser till räddningsinsatser i förhållande till risker i kommunen och behovet av beredskap.

En räddningsinsats av den storlek som råder i Ljusdals kommun är en angelägenhet för hela landet. Målbilden är att branden inte ska nå Kårböle, Färila, Ramsjö, Los och Ljusdal. I brandområdet prioriteras människoliv, samhällsviktiga funktioner samt hälsa.

Alla andra funktioner som till exempel matleveranser och evakueringsfrågor svarar kommunen för även fortsättningsvis.

När övergick ansvaret till länsstyrelsen Gävleborg?

Ansvaret för räddningstjänsten övergick till länsstyrelsen Gävleborg den 23 juli kl 10.00.

Hur länge kommer detta att gälla?

Tillsvidare, fram tills räddningstjänsten återfår ansvaret.

Vad gör länsstyrelsen nu?

Organiserar och upprättar en krisstab som flyttat till området i nära anslutning till branden (Färila och Ljusdal).

Kontakt