Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild 22 juli kl 10:30 uppdaterad 14:00

Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar.

Händelsebeskrivning och omfattning

Flera bränder pågår i området kring Kårböle, omfattning 12 000 ha. Se karta nedan. Bränderna är ännu inte under kontroll, och brandspridning har skett i flera områden. Det samlade läget är för tillfället bättre på grund av mer gynnsamt väder.

Brandområdena Nötberget och Ängra är för närvarande hanterbara och vattenbegjutning kommer att fortsätta under dagen. MSB gjorde igår bedömningen att det råder extremt stor risk för brandsprång. Det har också skett i Enskogen, riktning nordväst.

Tovåsen har släckts och överlämnats till markägare. Branden i Ovanåker vid sjön Nöungen har släckts och överlämnats till markägaren igår kväll. Arbetet med att skapa större begränsningslinjerna fortsätter.

Resursinformation

  • Polska brandmän och material är på väg till Jämtland och passerar Gävleborg under dagen.
  • Länsstyrelsen fortsätter att arbeta med resursfrågan, både när det gäller personal, materiella resurser.

Information via 113 13

Länsstyrelsen Gävleborg samverkar och samlar information tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna och Länsstyrelsen Jämtland. Frågor och svar, FAQ, skickas till 113 13 som underlag när allmänheten ringer in med frågor.

Allmänheten uppmanas att inte ringa 112 i onödan. Brandrök sprids över ett stort område, ring därför enbart när synlig eld uppmärksammas.

Trafikinformation och avstängda vägar

Bränderna påverkar trafiken i de berörda länen och trafikinformationen uppdateras löpande på Trafikverkets webb. 

Våra vänner i Jämtlands län får hjälp av Polens brandförsvar. Konvojen kommer att färdas genom Gävleborgs län. Den är uppdelad i 3 till 4 grupper. Tänk på att konvojerna får inte brytas.

Uppdaterad karta 22 juli klockan 09:00 Pdf, 437.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Följ senaste nytt på P4 Gävleborg Länk till annan webbplats.

Information in English from krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information om skogsbränderna på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt