Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild skogsbränderna i Gävleborg 21 juli kl 14:00

Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar.

Händelsebeskrivning och omfattning

Fyra bränder pågår i området kring Kårböle, omfattning 12 000 ha (se karta med sektorsindelning nedan). Bränderna är ännu inte under kontroll, och brandspridning har skett i flera sektorer. Rådande vindförhållanden försvårar släckningsarbetet, och det blossar upp nya bränder kontinuerligt.

Den kritiska begränsningslinjen i Enskogen är i nuläget under kontroll. En ny brand upptäcktes under morgonen 2 km norr om Enskogen, troligt spriden via toppbrand. Enskogen kan inte vattenbombas för tillfället på grund av rökutveckling. Nötberget har en förhållandevis statisk spridning och kan inte vattenbombas på grund av rök och väderförhållanden. Ängra vattenbombas av 4 helikoptrar och branden sprider sig i östlig riktning. Tovåsen har flammat upp under gårkvällen men kan förhoppningsvis släckas under dagen. Stort arbete har påbörjats för att skapa större begränsningslinjer vid det befintliga vägnätet. Planen är att skapa brandgatorna 2-3 dagar framför beräknad brandutveckling.

Resursinformation

  • Ytterligare resurser från Danmark kommer att anlända på söndagen. Räddningstjänstpersonal som är helt självförsörjande.
  • Försvarsmaktens drönare med bemanning planeras att sättas in i området. Dessa drönare har också nattkapacitet. Fordon med splitterskydd kommer att kunna användas för att evakuera räddningspersonal som blir instängda eller av annan anledning behöver räddas.
  • Resurser från Tyskland (helikoptrar), (räddningstjänstpersonal, material och bilar) och Litauen (helikopter) är på väg till området.

Information via 113 13

Länsstyrelsen Gävleborg samverkar och samlar information tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna och Länsstyrelsen Jämtland. Frågor och svar, FAQ, skickas till 113 13 som underlag när allmänheten ringer in med frågor.

Trafikinformation och avstängda vägar

Bränderna påverkar trafiken i de berörda länen och trafikinformationen uppdateras löpande på Trafikverkets webb. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad karta 21 juli klockan 14:00 Pdf, 1.9 MB.

Följ senaste nytt på P4 Gävleborg Länk till annan webbplats.

Information in English from krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information om skogsbränderna på krisinformation.se Länk till annan webbplats.


Kontakt