Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesrapport 21 juli 17:00 uppdaterad till 22.00

Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar.

Händelsebeskrivning och omfattning

Flera bränder pågår i området kring Kårböle, omfattning 12 000 ha. Bränderna är ännu inte under kontroll och brandspridning har skett i flera sektorer. MSB gör bedömningen att det råder extremt stor risk för brandsprång och flera bränder skulle kunna starta upp till mer än två km från brandfront. Det är en viktig information utifrån personella och frivillig resursernas säkerhet.

Under förmiddagen kunde inte Enskogen och Nötberget vattenbombas på grund av rökutveckling och väderförhållanden. Vattenbombningen omlokaliserades till Ängra där branden sprider sig i östlig riktning. Stort arbete har påbörjats för att skapa större begränsningslinjer vid det befintliga vägnätet. Planen är att skapa brandgatorna två-tre dagar framför beräknad brandutveckling.

Under dagen har en ny brand startat vid sjön Önungen som för närvarande antas vara begränsad. Den är precis på gränsen mellan Ovanåker och Ljusdals kommun på Ovanåkers sidan om gränsen.

Resursinformation

Länsstyrelsen fortsätter att arbeta med resursfrågan och många av länets aktörer har påbörjat en inventering av tillgängliga resurser som kan ställas till förfogande för Ljusdals kommun.

Fördelning av frivilligresurser samordnas genom MSB och Röda Korset.

Det har inkommit erbjudande som fler resurser från utlandet som MSB har tagit emot. MSB gör för närvarande en strategisk bedömning av hur de resurserna ska fördelas.

Trafikinformation och avstängda vägar

Bränderna påverkar trafiken i de berörda länen och trafikinformationen uppdateras löpande på Trafikverkets webb. Länk till annan webbplats.

På grund av rådande väderförhållande med moln och rök är analysen av brändernas utbredning inte färdigställd. Lägesbilden uppdateras med karta så snart som ny information inkommer.

Följ senaste nytt på P4 Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information in English from krisinformation.se Öppnas i nytt fönster.

Information om skogsbränderna på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt